---มารู้จักพวกเรามากขึ้นกันเถอะ---


ต้นกำเนิด? ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทุกท่านเห็น ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ บนเฟสบุ๊คเพจ หรือยูทูป เกิดขึ้นได้ เพราะลูกศิษย์ของพวกเราทุกคน และมันคือความตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรกของ #ความเป็นครู ที่อยากจะทำประโยชน์เพื่อลูกศิษย์ และตอนนี้อยากทำประโยชน์
เพื่อเพื่อนครู และเพื่อการศึกษาในประเทศไทยให้มันดีขึ้น ตามกำลังความคิดและกำลังร่างกายของพวกเรา
ขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยสร้างตัวตน ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
และขอบใจลูกศิษย์ที่ช่วยเพิ่มพลังและจิตวิญญาณของความเป็นครู
พวกเราคือ? พวกเราคือ ครูและนักเรียนที่รวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ แบ่งปันสิ่งดี ๆ ออกไปทั่วโลก
และพวกเราหวังว่า สิ่งที่พวกเราทำ มันจะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ดีและสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิม (ไม่มาก ก็น้อย)
โลโก้? โลโก้ มันจะคล้ายกับหลังคาบ้าน เพราะมันคือ บ้านของพวกเรา และบ้านของทุกคนที่เข้ามาพบกับพวกเรา
อดีต มันคือ พยัญชนะตัวแรกของชื่อเล่นผู้ก่อตั้ง(ที่กลับหัว) แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้ว
เพราะตั้งแต่นี้ไป พวกเราไม่ใช่ตัวคนเดียว เรามีทีม มีคนหลายคนช่วยขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ก้าวไปข้างหน้า
ชื่อนี้มาจากไหน? คำว่า TEACH มาจากคำว่า TEACHER
คำว่า DENT มาจากคำว่า STUDENT
คำว่า SHARED มาจากคำว่า การแบ่งปัน
รวมกันแล้ว TEACHDENT SHARED หมายถึง ครูและนักเรียนร่วมกันแบ่งปัน (ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่มีความหมาย)
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่? หลวงพ่อคูณท่านสอนว่า : ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
พวกเราชอบ...เลยรับเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิต
พวกเราคิดว่า ยิ่งเราแบ่งปันสิ่งดี ๆ ออกไปมากเท่าไร มันจะทำให้คนที่ได้รับมีมากขึ้น
เมื่อทุกคนได้รับสิ่งดี ๆ เพิ่มมากขึ้น และแบ่งปันสิ่งดี ๆ มากขึ้นเท่าไร คนก็จะเบียดเบียนกันน้อยลงเท่านั้น
(พวกเราอยากให้มันเป็นแบบนั้น)
ภาษาอังกฤษ 3 คำ? 1) PASSION หมายความว่า พวกเราทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่พวกเราทำ (จำลุงสตีฟ จ๊อบ มาอีกที ฮ่า ๆ)
2) IDEAS หมายความว่า ความคิดหรือไอเดียของพวกเราทั้งหมด มันเกิดขึ้นจาก การอ่าน การศึกษา และที่สำคัญมันมาจากประสบการณ์ตรง(ของพวกเรา) และพวกเรานำสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น พวกเราเพียงแต่รวบรวมไว้เพื่อแบ่งปันทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้แสวงหาผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
3) INSPIRATION หมายความว่า พวกเราทำมันเพราะแรงบันดาลใจ และแรงบันดาลใจแรกและแรงบันดาลใจสุดท้าย ก็คือ ลูกศิษย์ แต่เดิมมันคือ ลูกศิษย์ของพวกเรากลุ่มเล็ก ๆ แต่ตอนนี้และตลอดไป ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของพวกเรา เราจะถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนของเรา เป็นพี่น้องของเรา และเป็นครูของเรา และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทุกคนเป็น แรงบันดาลใจ ของพวกเรา (ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติ เข้ามาชม...และอย่าลืมแบ่งปันออกไปด้วยนะ)
แมลง? ทุกอย่างมีความหมายหมด แมลงก็มีความหมาย มันหมายความว่า พวกเราคือ กลุ่มครูและนักเรียน กลุ่มเล็ก ๆ
ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญ เราอยากจะสร้างเครือข่ายของการแบ่งปัน
คุณมี เรามี อย่าเก็บไว้ แชร์ออกไป แบ่งปันออกไปให้ได้มากที่สุด :D
คาดหวังไหม? จริง ๆ พวกเราไม่อยากคาดหวัง เพราะเมื่อคาดหวังแล้ว ก็จะมีสองสิ่งตามมา คือ สมหวัง กับ ผิดหวัง
พวกเราแค่อยากสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และพวกเราต้องการให้ทุกท่านมาร่วมแบ่งปัน ไปพร้อมกับพวกเรา
ความฝัน? พวกเราอยากก่อตั้งกองทุน TEACHDENT SHARE เพื่อเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
ช่วยพวกเรา? การที่เราจะก่อตั้งกองทุนได้นั้น พวกเราต้องมีงบประมาณสนับสนุน ทุกท่านสามารถช่วยพวกเราได้ เพียงแค่ทุกท่านดูคลิปวิดีโอของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบ และไม่กดข้ามโฆษณา ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้ว กองทุน TEACHDENT SHARE จะเกิดขึ้นได้ถ้า "เรา" ช่วยกัน


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 2