หนังสือเสียง : ศิษย์บันดาลใจ
         ที่มา ที่จะไป : หนังสือเสียง หรือ Audio book มาจากบทความ เรื่องราว เรื่องเล่า ที่อยู่ในเพจ Teachdent Story จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แทนการอ่าน
 เสียงอ่าน โดย ครูดุ๊ก พนักงานฝึกหัดของ Teachdent Story
 สำหรับใครที่ไม่มีเวลา และไม่ชอบอ่านบทความยาว ๆ

ค้นหา      

: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 553 
การสอนที่ดีพอคือ การสอนที่พอดี: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 811 
ครูนอกดวงใจแต่อยู่ในชีวิตจริง?: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 859 
ปัญหาการศึกษาไทย รอใครมาแก้!: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 637 
ในวันที่ครูปลูกต้นไม้ "การสอน": 10 มิ.ย. 2563,  |  : 717 
ครูที่ดีคือ นักเรียนที่ดี: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 746 
เรือจ้างลำแกร่ง: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 601 
ครูที่ดี เรียนรู้อยู่เสมอ: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 713 
ครูที่ดีหนึ่งคน มีคุณค่ากว่าหนังสือร้อยเล่ม: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 517 
การสอนที่ดีมาจากไหน: 10 มิ.ย. 2563,  |  : 699 
ครูผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง: 9 พ.ค. 2563,  |  : 879 
อาชีพครูสร้างอาชีพอื่น: 9 พ.ค. 2563,  |  : 960 
อย่ารอเมื่อสายเกินไป: 9 พ.ค. 2563,  |  : 536 
สถานที่ฝึกวิชาครู: 9 พ.ค. 2563,  |  : 893 
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการสอน: 9 พ.ค. 2563,  |  : 681 
ต้นไผ่สอนความเป็นครู: 9 พ.ค. 2563,  |  : 450 
บางเวลาของการสอน: 9 พ.ค. 2563,  |  : 965 
ความสุขของคนเป็นครูคืออะไร?: 9 พ.ค. 2563,  |  : 644 
ทุก(ข์) การสอน

  หน้า 1 / 2 |  1 [2]  (ทั้งหมด : 22 รายการ)
 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 7