การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่
         ที่มา ที่จะไป : ห้องนี้มีสื่อการเรียนการสอน เกม ใบงาน และสื่ออื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเองหรือไม่ได้ทำเอง ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งาน หรือนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ แต่ต้องให้เครดิตเจ้าของผลงาน และ "ห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด"
 เพื่อการศึกษาเท่านั้น
 เพื่อให้การเรียนการรู้สนุก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ค้นหา      รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
แจกฟรี : รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้สำหรับประกอบการทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
: 27 พ.ค. 2560 |  : 98
ไฟล์เอกสารคำสั่งลัด (Shortcut keys) จำนวน 34 หน้า
แจกฟรี : ไฟล์เอกสารคำสั่งลัด (Shortcut keys) จำนวน 34 หน้า คำสั่งลัดถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
: 27 พ.ค. 2560 |  : 82
ไฟล์เอกสารเกม Crossword พร้อมเฉลย อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แจกฟรี : ไฟล์เอกสารเกม Crossword พร้อมเฉลย อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
: 27 พ.ค. 2560 |  : 80
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
แจกฟรี : ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as) ผู้เรียนมักจะสับสนกับความหมายของการบันทึก กับ บันทึกเป็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไรไฟล์เอกสารนี้อาจช่วยให้เข้าใจได้กระจ่างขึ้น
: 27 พ.ค. 2560 |  : 57
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์
แจกฟรี : ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์ เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
: 27 พ.ค. 2560 |  : 81
ไฟล์เอกสารแป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard)
แจกฟรี : ไฟล์เอกสารแป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard) ใช้สำหรับฝึกนักเรียนให้รู้จักกับปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์
: 27 พ.ค. 2560 |  : 65
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
แจกฟรี : รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(เปล่า ๆยังไม่ได้ปรับแต่ง) ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพในหน่วยรับข้อูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และเก็บข้อมูล พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
: 27 พ.ค. 2560 |  : 90
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
แจกฟรี : แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์ ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และเก็บข้อมูล เป็นไฟล์นามสกุล PNG และ PSD
: 27 พ.ค. 2560 |  : 238
ไฟล์ PDF รูปภาพ 3 มิติ แบบ AR (Augmented reality)
สืบค้นมาแบ่งปัน : ไฟล์ PDF รูปภาพ 3 มิติ แบบ AR (Augmented reality) รวมรูปภาพระบายสีจากแบบ 3 มิติ จำนวน 11 รูปภาพ จากเว็บไซต์ www.quivervision.com
: 27 พ.ค. 2560 |  : 269
The amazing 3D paper Swivel Head illusions : ไฟล์พีดีเอฟรูปภาพสัตว์ 3 มิติ
สืบค้นมาแบ่งปัน : The amazing 3D paper Swivel Head illusions : ไฟล์พีดีเอฟรูปภาพสัตว์ 3 มิติ เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ทุกเพศ ทุกวัย
: 27 พ.ค. 2560 |  : 144
รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
แจกฟรี : รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปุ่มบนแป่นพิมพ์ ปุ่มคำสั่งลัด อุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล เก็บข้อมูล เป็นต้น ใช้สำหรับทำเป็นแผ่นป้ายประกอบการสอน หรือจัดตกแต่งห้องคอมพิวเตอร์
: 27 พ.ค. 2560 |  : 86
แผ่นป้ายคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 200 แผ่นป้าย
แจกฟรี : แผ่นป้ายคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 200 แผ่นป้าย ซึ่งองค์ประกอบของแผ่นภาพประกอบไปด้วยรูปภาพ และข้อความภาษาอังกฤษ
: 27 พ.ค. 2560 |  : 95
แผ่นป้ายนามบัตรนักเรียน
แจกฟรี : แผ่นป้ายนามบัตรนักเรียน สามารถดาวน์โหลดนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ได้ฟรี ๆ
: 27 พ.ค. 2560 |  : 87
รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล
แจกฟรี : รูปภาพแผ่นป้ายชนิดของข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
: 27 พ.ค. 2560 |  : 88
แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
แจกฟรี : แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึก(Save),คัดลอก(Copy),วาง(Paste)
: 27 พ.ค. 2560 |  : 652

  หน้า 6 / 7 |  [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  (ทั้งหมด : 93 รายการ)

 
 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 4