เพิ่มประสิทธิภาพการสอน NearPod + ห้องเรียนกลับด้าน + ห้องเรียนออนไลน์
โพสต์โดย : KRUDOOK TEACHDENT SHARE  26 ก.ค 2563  |  375 Views

#สร้างห้องเรียนออนไลน์
#ที่สนุกและมีประสิทธิภาพ 
#ครูทุกคนทำได้ 
.
แนะนำว่า...
ให้เรียนรู้วันละ 1-2 คลิป
แล้วลงมือทำคู่ขนานกันไปครั
.
ตอนที่ 1 : bit.ly/34my1Q6
ตอนที่ 2 : bit.ly/2PLDWJk
ตอนที่ 3 : bit.ly/2reLegq
ตอนที่ 4 : bit.ly/37w99aq
ตอนที่ 5 : bit.ly/31UdJOw
ตอนที่ 6 : bit.ly/2uPHZOh
ตอนที่ 7 : bit.ly/3bFRIY7
ตอนที่ 8 : bit.ly/2weNo1H
ตอนที่ 9 : bit.ly/2PbX7gb
ตอนที่ 10 : bit.ly/39u4OG6
ตอนที่ 11 : bit.ly/2SvfdMb
ตอนที่ 12 : bit.ly/38w0AxC
ตอนที่ 13 : bit.ly/2SR0xWm
ตอนที่ 14 : bit.ly/2vwmnqh
ตอนที่ 15.1 : bit.ly/3bzMRb3
ตอนที่ 15.2 : bit.ly/2tYS6Qr
.
เพียงแค่กดติดตาม
พวกเราก็มีกำลังใจขึ้นแล้วครับ
.
Youtube : http://bit.ly/tds_youtube
หนังสือเสียง : http://bit.ly/tdsstory
FACEBOOK : http://bit.ly/tds_teachdentshare
WEBSITE : https://teachdentshare.com/


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 1