แผ่นป้ายคำศัทพ์คอมพิวเตอร์ (A-Z)
BY : TEACHDENT SHARED  |  13 พ.ค. 2560  143 Views

แจกฟรี : รูปภาพแผ่นป้ายคำศัทพ์คอมพิวเตอร์ (A-Z) ใช้สำหรับตกแต่งห้องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดกดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ไฟล์เสียง(MP3) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
เกมกระดานเรื่องเวลา (Whats the time BOARDGAME)
ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับเคอร์เซอร์ (Telling cursor)
รูปภาพบุคคลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
รูปภาพไอคอน โปรแกรม Word,Excel,Power Point
เกมกระดานการคูณ (Multiplication board game)
แผ่นป้าย เกมส์ไม้หนีบผ้าหาคำศัพท์คอมพิวเตอร์
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
ภาพหน้าปก 10 สี
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
แบบฝึกเกี่ยวกับ การคัดลอก การย้าย การวาง (Copy+Cut+Paste)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 8