รูปภาพนักวิทยาศาสตร์สำหรับระบายสี 10+1
BY : TEACHDENT SHARED  |  13 ส.ค. 2560  4428 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพนักวิทยาศาสตร์สำหรับระบายสี 10+1  ใกล้สัปดาห์วิทยาศาตร์แล้ว เด็ก ๆ น่าจะรู้จักนักวิทยาศาสตร์ของโลกไว้บ้าง
ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  google search

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ไฟล์เอกสารแป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard)
Interactive Power Point Game Pokemon go and Means of transport
รูปภาพไอคอน โปรแกรม Word,Excel,Power Point
หนังสือภาพระบายสี (Coloring Book: Animals)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)
แบบฝึกเกี่ยวกับ การคัดลอก การย้าย การวาง (Copy+Cut+Paste)
ตัวเลข 1 ถึง 20 สัตว์แอฟาริกา (1 To 20 African Animals Coloring Pages)
เกมส์บันไดงู อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แฟลชการ์ดป้ายจราจร (Flash card Sign)
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 1