แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  652 Views

แจกฟรี : แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึก(Save),คัดลอก(Copy),วาง(Paste)
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ภาพหน้าปก 10 สี
แผ่นป้ายการจัดการห้องเรียน (Classroom management)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)
spot it-card-game-clothes-games
รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล
แผ่นป้าย Speed Computer
ไฟล์เอกสารแป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard)
ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับเคอร์เซอร์ (Telling cursor)
ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft
Easy Spot-It cards for kids
เกมกระดานการคูณ (Multiplication board game)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 5 0