รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  88 Views

แจกฟรี : รูปภาพแผ่นป้ายชนิดของข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
เกมหาคำศัพท์ A-Z จำนวน 27 แผ่น | A to Z Letter Find Worksheet Packet (27-Pages)
รูปภาพมือ ใช้สำหรับฝึกพิมพ์สัมผัส
เกมส์บันไดงู อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผ่นป้ายคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 200 แผ่นป้าย
แผ่นป้ายคำศัทพ์คอมพิวเตอร์ (A-Z)
หนังสือภาพระบายสี (Coloring Book: Animals)
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
Easy Spot-It cards for kids
แผ่นป้ายวงกลม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 2 9