แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  238 Views

แจกฟรี : แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์ ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และเก็บข้อมูล เป็นไฟล์นามสกุล PNG และ PSD
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
หน้าปก Back to school
แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์
Animal Flash Cards
แผ่นป้ายการจัดการห้องเรียน (Classroom management)
รูปภาพสัตว์ จำนวน 15 รูป
หนังสือภาพระบายสี (Coloring Book: Animals)
แฟลชการ์ดป้ายจราจร (Flash card Sign)
ภาพหน้าปก 10 สี


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 0 8 3 1 5