ไฟล์เอกสารแป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard)
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  65 Views

แจกฟรี : ไฟล์เอกสาร(.doc) แป้นพิมพ์เปล่า ๆ (Blank keyboard) ใช้สำหรับฝึกนักเรียนให้รู้จักกับปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดต้นฉบับ : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ผลไม้คำสั่งลัด (Fruit Shortcut keys)
เกมส์บันไดงู อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
เกมส์บิงโก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปภาพและเอกสารใบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
แผ่นป้ายการจัดการห้องเรียน (Classroom management)
แผ่นป้ายคำศัทพ์คอมพิวเตอร์ (A-Z)
รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
รูปภาพผลไม้ (ไฟล์ภาพแบบ VECTOR)
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 5 4