รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  98 Views

แจกฟรี : รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่จัดเรียงใส่โฟลเดอร์ามพยัญชนะ A-Z ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้สำหรับประกอบการทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
Create by :  สืบค้นโดย KRUDOOK | TEACHDENT SHARED / ต้นฉบับ Google
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
Flashcard ก-ฮ
แบบพัดสวย ๆ (Arctic Animals Paper Fans)
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
The amazing 3D paper Swivel Head illusions : ไฟล์พีดีเอฟรูปภาพสัตว์ 3 มิติ
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
Interactive Power Point Game Pokemon go and Means of transport
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (interactive powerpoint)
เกมหาคำศัพท์ A-Z จำนวน 27 แผ่น | A to Z Letter Find Worksheet Packet (27-Pages)
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์
Animal Flash Cards


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 1