ไฟล์เสียง(MP3) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  65 Views

แจกฟรี : ไฟล์เสียง(.mp3) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่จัดเรียงใส่โฟลเดอร์ามพยัญชนะ A-Z ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้สำหรับประกอบการทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
Create by :  สืบค้นโดย KRUDOOK | TEACHDENT SHARED / ต้นฉบับเสียง Google Translate
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
spotit-card-game-fruits-and-vegetables-games
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 37 แผ่น
แบบฝึกเกี่ยวกับ การคัดลอก การย้าย การวาง (Copy+Cut+Paste)
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
Interactive Power Point Game Pokemon go and Means of transport
Animal Flash Cards
ภาพหน้าปกขนาด A4
ไอเดียในการตกแต่งห้องเรียน จากโรงเรียนในต่างประเทศ
แผ่นป้ายคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 200 แผ่นป้าย
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 1