แผ่นป้าย เกมส์ไม้หนีบผ้าหาคำศัพท์คอมพิวเตอร์
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  112 Views

แจกฟรี : แผ่นป้าย เกมส์ไม้หนีบผ้าหาคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวน 120 แผ่นป้าย โดยจัดโฟลเดอร์ไว้ตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z และมีไฟล์ PSD ใช้สำหรับแก้ไข ดัดแปลง
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพบุคคลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
รูปภาพนักวิทยาศาสตร์สำหรับระบายสี 10+1
มอนเตอร์คณิตศาตร์การคูณ (monster math multiplication freebie)
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์
ภาพหน้าปกขนาด A4
Flashcard ก-ฮ
ไฟล์ PDF รูปภาพ 3 มิติ แบบ AR (Augmented reality)
รูปภาพไอคอน โปรแกรม Word,Excel,Power Point
รูปภาพเด็ก ๆ และนักเรียน จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส)
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 0