แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  195 Views

แจกฟรี : แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม) ซึ่งมีทั้งหมด 32 แผ่นป้าย พร้อมไฟล์เอกสาร และไฟล์ PSD ใช้สำหรับแก้ไข และพิมพ์ เหมาะสำหรับการใช้ตกแต่งห้องคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ไฟล์เสียง(MP3) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับอาหาร (Food interactive powerpoint)
ไอเดียเกี่ยวกับ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
Coloring with Cell
รูปภาพไอคอน โปรแกรม Word,Excel,Power Point
รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับเคอร์เซอร์ (Telling cursor)
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (interactive powerpoint)
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
แผ่นป้ายนามบัตรนักเรียน


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 0