แผ่นป้ายวงกลม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  57 Views

แจกฟรี : แผ่นป้ายวงกลม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ไอเดียจากเว็บไซต์ Code.org ทั้งหมด 26 ไฟล์ โดยแบ่งเป็นไฟล์สำหรับพิมพ์ 25 ไฟล์ และไฟล์ PSD สำหรับดัดแปลงแก้ไข 1 ไฟล์ โลกวันนี้เปลี่ยนแล้ว เด็ก ๆ ควรจะเริ่มฝึก Coding แบบง่าย ๆ 
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED / ไอเดีย Code.org
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
สัญญาณมือในห้องเรียน (Class Hand Signal)
หนังสือภาพระบายสี (Coloring Book: Animals)
ALPHABET WORKSHEETS
Alphabet Dot to Dot Worksheets
รูปภาพไอคอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนามสกุล
เกมส์บันไดงู อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Flash Card Feeling
เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round)
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 5 8