แผ่นป้าย Speed Computer
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  226 Views

แจกฟรี : แผ่นป้าย Speed Computer และไฟล์คลิปวิดีโอใช้สำหรับฝึกคำศัพท์คอมพิวเตอร์  ในโฟลเดอร์นี้ประกอบไปด้วยไฟล์รูปภาพ ไฟล์คลิปวิดีโอ ที่ใช้สำหรับฝึกคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 15 คำศัพท์ ออกแบบโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK หรือ Visual Auditory and Kinesthetic

 

วิธีการใช้งาน มีดังนี้

     1) เปิดคลิปวิดีโอ ให้ผู้เรียนดู 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ให้ดูและฟัง รอบที่ 2 ให้ดูและฟัง พร้อมกับขยับปากตามแต่ไม่ต้องออกเสียง รอบที่ 3 ให้ดูฟังและออกเสียงตาม

     2) ครูหยิบแผ่นป้ายคำศัพท์(แผ่นใหญ่)ขึ้นมาถามนักเรียน โดยครูเดินไปทั่วห้องเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ นักเรียนคนไหนตอบถูกจะได้แผ่นป้ายไปเก็บเอาไว้

     3) ครูจับคู่ให้นักเรียน หลังจากนั้นแจกแผ่นป้ายชุดเล็กให้นักเรียนแต่ละคู่ โดยครูให้นักเรียนเรียนรู้ทีละ SET1 หรือ SET2 ก็ได้

     4) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ วางแผ่นป้ายเรียง 3 แถว แถวละ 5 ได้ทั้งหมด 15 แผ่น

     5) นักเรียนเอามือจับหู ครูบอกคำศัพท์ทีละคำ และให้นักเรียนแย่งแผ่นป้ายกัน

     6) สุดท้ายใครได้แผ่นป้ายเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะ


Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

 

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ภาพหน้าปกขนาด A4
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
ไฟล์เอกสารเกม Crossword พร้อมเฉลย อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Easy Spot-It cards for kids
โปเกมอนกระดาษมหัศจรรย์ (Pokemon Evolution - ENDLESS CARDS)
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับอาหาร (Food interactive powerpoint)
เกมหาคำศัพท์ A-Z จำนวน 27 แผ่น | A to Z Letter Find Worksheet Packet (27-Pages)
เกมจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Spot it)
รูปภาพเด็กพร้อมกรอบเฟรม จำนวน 15 ภาพ


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
8 9 1 7 1 7