รูปภาพผลไม้ (ไฟล์ภาพแบบ VECTOR)
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  162 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพผลไม้ (ไฟล์ภาพแบบ VECTOR) จากเว็บไซต์ Freepik จำนวน 27 โฟลเดอร์ สามารถนำไปใช้ในทำเป็นสื่อกาเรียนการสอนได้อย่างน่าสใจ
Create by :  Freepik 
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
ไฟล์ PDF รูปภาพ 3 มิติ แบบ AR (Augmented reality)
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method)
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับอาหาร (Food interactive powerpoint)
หน้าปก Back to school
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 37 แผ่น
Flash Card Feeling
Alphabet Dot to Dot Worksheets
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
รูปภาพมือ ใช้สำหรับฝึกพิมพ์สัมผัส


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 6 0