ไฟล์เอกสารคีย์บอร์ดติดโต๊ะคอมพิวเตอร์
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  390 Views

แจกฟรี : ไฟล์เอกสารคีย์บอร์ดติดโต๊ะคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นเหย้า เพื่อให้นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างคล่องแคล่ว ควรฝึกคู่กับเกมฝึกพิมพ์ (กดสิ)
Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพนักวิทยาศาสตร์สำหรับระบายสี 10+1
เกมกระดานการคูณ (Multiplication board game)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)
Number Card 1 to 100
ไฟล์ PDF รูปภาพ 3 มิติ แบบ AR (Augmented reality)
Interactive Power Point Game Pokemon go and Means of transport
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
รูปภาพมือ ใช้สำหรับฝึกพิมพ์สัมผัส


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 1