เกมบิงโก อุปกรณ์ไอที + แป้นพิมพ์ + คำสั่งลัด
BY : TEACHDENT SHARED  |  27 พ.ค. 2560  191 Views

แจกฟรี : เกมบิงโก อุปกรณ์ไอที + แป้นพิมพ์ + คำสั่งลัด รวมกว่า 5 แบบ 60 แผ่นบิงโก รวมถึงเอกสารข้อคำถามสามชุด ประกอบด้วยเรื่อง  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ และชื่อและหน้าที่ของคำสั่งลัด

อุปกรณ์การเล่น :

   1) แผ่นบิงโก 30 แผ่น

   2) ตัววางบิงโก (Plastic Bingo Chips)

   3) ฝาขวดเขียนหมายเลข 1 - 24

   4) แผ่นคำถาม

วิธีการเล่น :

   1) แจกแผ่นป้ายตามจำนวนนักเรียน

    2) สุ่มนักเรียนให้หยิบฝาขึ้นมา 1 ฝา ได้หมายเลขใด ให้ถามคำถามที่หมายเลขนั้น

    3) เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูก ให้นำตัววางบิงโกไปวางในตำแหน่งของแผ่นบิงโกของตนเองให้ถูกต้อง (ครูชูแผ่นป้ายคำตอบหรือเดินดูให้ทั่ว) 

    4) ใครบิงโกก่อนเป็นผู้ชนะ

Create by :  KRUDOOK | TEACHDENT SHARED
สร้างจากเว็บไซต์ http://myfreebingocards.com/

....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 

จะเป็นผู้ชนะในเกมบิงโกได้อย่างไร

 

ที่มา : http://www.maravillasoftware.com/images/bingorules.jpg

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
ขอบและเส้นคั่น (Border and Line)
Animal Flash Cards
ตัวเลข 1 ถึง 20 สัตว์แอฟาริกา (1 To 20 African Animals Coloring Pages)
รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
รวมรูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 50 รูป
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
เกมกระดานการบวก (Addition board game)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
สัญญาณมือในห้องเรียน (Class Hand Signal)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 5 9