ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
BY : TEACHDENT SHARED  |  20 มิ.ย. 2560  36 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : แผ่นภาพประธานาบดีสหรัฐอเมริกา

Create by :  flashcardfox

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
Flashcard ก-ฮ
spotit-card-game-fruits-and-vegetables-games
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับอาหาร (Food interactive powerpoint)
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
รวมภาพวาดระบายสีเกี่ยวกับสัตว์
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
รูปภาพเด็กพร้อมกรอบเฟรม จำนวน 15 ภาพ
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
เกม(กระดาษ) เรือรบแป้นพิมพ์ (KEYBOARD BATTLESHIP)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 3 2