ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft
BY : TEACHDENT SHARED  |  1 ก.ค 2560  310 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft  เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา

 

Create by :  http://cp.c-ij.com/en/categories/CAT-ST01-0071/top.html

....

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
The amazing 3D paper Swivel Head illusions : ไฟล์พีดีเอฟรูปภาพสัตว์ 3 มิติ
แบบพัดสวย ๆ (Arctic Animals Paper Fans)
หน้าปกและสันปกสวย ๆ (binder covers & spines)
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
spot it-card-game-clothes-games
Number Card 1 to 100
ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับเคอร์เซอร์ (Telling cursor)
Easy Spot-It cards for kids
ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft
เกมกระดานการบวก (Addition board game)
รูปภาพไอคอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนามสกุล


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 6 0