ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
BY : TEACHDENT SHARED  |  1 ก.ค 2560  160 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft  เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา 

 

Create by :  http://cp.c-ij.com/en/categories/CAT-ST01-0071/top.html

....

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
หน้าปก Back to school
แผ่นภาพเครื่องดนตรี (Musical Instrument Flash Cards)
แผ่นป้ายการจัดการห้องเรียน (Classroom management)
หนังสือภาพระบายสี (Coloring Book: Animals)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 37 แผ่น
รูปภาพนักวิทยาศาสตร์สำหรับระบายสี 10+1
ไฟล์เอกสารคำสั่งลัด (Shortcut keys) จำนวน 34 หน้า
ไฟล์เอกสารคีย์บอร์ดติดโต๊ะคอมพิวเตอร์
เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round)
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 3 5