ตัวเลข 1 ถึง 20 สัตว์แอฟาริกา (1 To 20 African Animals Coloring Pages)
BY : TEACHDENT SHARED  |  4 ก.ค 2560  51 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : ตัวเลข 1 ถึง 20 สัตว์แอฟาริกา  (1 To 20 African Animals Coloring Pages)

Create by :  http://itsybitsyfun.com

....
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพเด็ก ๆ และนักเรียน จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส)
รวมแผ่นป้ายขนาดเล็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)
ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft
ALPHABET WORKSHEETS
แผ่นป้ายการจัดการห้องเรียน (Classroom management)
ไฟล์เอกสารคำสั่งลัด (Shortcut keys) จำนวน 34 หน้า
spot it-card-game-clothes-games
เกม(กระดาษ) เรือรบแป้นพิมพ์ (KEYBOARD BATTLESHIP)
เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
9 5 7 0 7 9