เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (interactive powerpoint)
BY : TEACHDENT SHARED  |  7 ก.ค 2560  131 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (interactive powerpoint) 2 เกม ดังนี้ 1) What animal is in the cave? 2) COLOURFUL FOOD

Create by :  https://en.islcollective.com / By Herber's

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (interactive powerpoint)
ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method)
รูปภาพไอคอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนามสกุล
ไฟล์เอกสารคำสั่งลัด (Shortcut keys) จำนวน 34 หน้า
ไฟล์เอกสารคณิตคิดเร็ว
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
หน้าปกและสันปกสวย ๆ (binder covers & spines)
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เกมกระดานเรื่องเวลา (Whats the time BOARDGAME)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
8 9 1 5 7 7