สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (Topics What Am I)
BY : TEACHDENT SHARED  |  13 ก.ค 2560  200 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (Topics What Am I) เล่นง่าย ๆ เพียงแค่ฟังเสียงจากเกมและตอบคำถามให้ถูกต้อง

Create by :  https://en.islcollective.com 

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
จิ๊กซอว์ A-Z (Printable Alphabet Puzzles)
รูปภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
แผ่นป้าย เกมส์ไม้หนีบผ้าหาคำศัพท์คอมพิวเตอร์
รูปภาพเด็ก ๆ และนักเรียน จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส)
รูปภาพและเอกสารใบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
รวมรูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 50 รูป
แฟลชการ์ดป้ายจราจร (Flash card Sign)
ไฟล์เอกสารคีย์บอร์ดติดโต๊ะคอมพิวเตอร์
Alphabet Dot to Dot Worksheets
แฟลชการ์ดและใบงานเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Flashcard and Worksheet)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 0