รูปภาพเด็ก ๆ และนักเรียน จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส)
BY : TEACHDENT SHARED  |  18 ก.ค 2560  507 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพเด็ก ๆ และนักเรียน จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส) สามารถนำไปใช้ตกแต่งห้องเรียน จัดบอร์ด ทำสื่อการเรียนรู้ 
ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  Freepik

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
แบบฝึกเกี่ยวกับ การคัดลอก การย้าย การวาง (Copy+Cut+Paste)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
สัญญาณมือในห้องเรียน (Class Hand Signal)
ไฟล์เสียง(MP3) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตามพยัญชนะ A-Z
ไฟล์เอกสารเกม Crossword พร้อมเฉลย อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
ไฟล์เอกสารคณิตคิดเร็ว
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์
รูปภาพสัตว์ จำนวน 15 รูป
จิ๊กซอว์ A-Z (Printable Alphabet Puzzles)
spot it-card-game-clothes-games


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
9 5 7 0 9 9