รูปภาพเด็กพร้อมกรอบเฟรม จำนวน 15 ภาพ
BY : TEACHDENT SHARED  |  18 ก.ค 2560  585 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพเด็กพร้อมกรอบเฟรม จำนวน 15 ภาพ (พื้นหลังโปร่งใส) สามารถนำไปใช้ตกแต่งห้องเรียน จัดบอร์ด ทำบอร์ดเวรประจำวัน ทำสื่อการเรียนรู้ เกม เป็นต้น
ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  Freepik

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
แฟลชการ์ดป้ายจราจร (Flash card Sign)
เกมกระดานการบวก (Addition board game)
แผ่นป้ายวงกลม คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์
สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ (Topics What Am I)
Easy Spot-It cards for kids
จิ๊กซอว์ A-Z (Printable Alphabet Puzzles)
แผ่นป้ายคำศัทพ์คอมพิวเตอร์ (A-Z)
แบบฝึกเกี่ยวกับ การคัดลอก การย้าย การวาง (Copy+Cut+Paste)
ภาพระบายสี A-Z และเกมจับคู่ A-Z
Number Card 1 to 100


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 3