รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
BY : TEACHDENT SHARED  |  22 ก.ค 2560  190 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER) จำนวน 35 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส) ใช้สำหรับจัดตกแต่งบอร์ด ทำหน้าปกรายงาน ทำสื่อ ทำเกม

 

ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  Freepik / freeiconspng

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)
รูปภาพแผ่นป้าย ชนิดของข้อมูล
ไฟล์เอกสารความแตกต่างระหว่างบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save as)
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมไฟล์เอกสารชื่อและหน้าที่การทำงาน
Number Card 1 to 100
ไอเดียเกี่ยวกับ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับเคอร์เซอร์ (Telling cursor)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method)
แผ่นป้ายคำศัพท์คอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 200 แผ่นป้าย
เกมจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Spot it)


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 9 5 1 7