ขอบและเส้นคั่น (Border and Line)
BY : TEACHDENT SHARED  |  22 ก.ค 2560  129 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : ขอบและเส้นคั่น (Border and Line) จำนวน 20 รูปภาพ(พื้นหลังโปร่งใส) 

 

ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  Freepik 

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
Alphabet Dot to Dot Worksheets
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US Presidents Flash Cards)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)
เกมหาคำศัพท์ A-Z จำนวน 27 แผ่น | A to Z Letter Find Worksheet Packet (27-Pages)
Easy Spot-It cards for kids
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
แผ่นป้ายนามบัตรนักเรียน
รูปภาพสัตว์ จำนวน 15 รูป
รูปภาพไอคอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนามสกุล
เกมส์บันไดงู อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผ่นป้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34 ไฟล์


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 3