เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round)
BY : TEACHDENT SHARED  |  23 ก.ค 2560  324 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round) จำนวน 4 ไฟล์(PDF) โดยแบ่งเป็น ระดับง่าย ปานกลาง ยาก และเชี่ยวชาญ

วิธีการเล่น

    1. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน

    2. เลือกผู้เล่นที่จะเล่นคนแรก (ง่ายสุดก็เป่ายิ้งฉุบ ใครชนะเล่นก่อน)

    3.  ผู้เล่นคนแรกเลือกข้อคำถามตรงกลาง หลังจากนั้นหาคำตอบที่ถูก ต้อง

    4.  เมื่อได้คำตอบแล้ว ให้มองหาคำตอบของตนเองว่าอยู่ที่จุดไหน ของกระดาน โดยเริ่มมองหาที่จุดเริ่มต้น โดยแต่ละมุมจะมีคะแนนให้ 1 คะแนน(ดูที่รูปภาพตัวอย่างด้านล่าง) เช่น ผู้เล่นคนแรกเล่นในรอบที่ 1 เลือกโจทย์ 7 X 5 คำตอบ คือ 35 เลข 35 ต้องเติมผ่านมุม 4 มุม รวมจุดเริ่มต้น เพราะฉะนั้นในรอบที่ 1 ผู้เล่นคนแรกจะได้ 4 คะแนน

    5. สลับกันเล่นไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ยก/รอบ และเอาคะแนนทั้ง 8 รอบมารวมกัน

    6.  ใครคะแนนสูงสุดเป็นฝ่ายชนะ

** ปล. ครูทุกท่านสามารถสร้างโจทย์ได้เอง โดยใช้แนวคิดนี้

 

ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  Education.com

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพและเอกสารใบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
เกมกระดานการคูณ (Multiplication board game)
หน้าปกและสันปกสวย ๆ (binder covers & spines)
Easy Spot-It cards for kids
ประดิษฐ์รูปของเล่นจากกระดาษ toys paper Craft
เกมจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Spot it)
Number Card 1 to 100
ขอบและเส้นคั่น (Border and Line)
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 37 แผ่น
รวมใบงาน และเกมเกี่ยวกับอาหาร (Food Worksheet)
ไฟล์เอกสาร ภาพระบายสีและฝึกเขียนตามเส้น เมาส์และแป้นพิมพ์


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 1 4 2 4 3