ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method)
BY : TEACHDENT SHARED  |  23 ก.ค 2560  527 Views

สืบค้นมาแบ่งปัน : ใบงาน เรื่อง การคูณเลขแบบฟันปลา (lattice multiplication method) จำนวน 5 ไฟล์(PDF) พร้อมเฉลย ใบงานนี้จะทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การคูณเลขไม่ได้มีแค่แบบเดียวเท่านั้น

ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  mathworksheets4kids.com

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

 
 
 
คลิปวิดีโอสอนการคูณแบบฟันปลา(lattice multiplication method) 
 
 
ที่มา : Khan Academy
 
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่
 
 สื่อการเรียนรู้แบ่งปันอื่นๆ
รูปภาพและเอกสารใบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
รูปภาพมือ ใช้สำหรับฝึกพิมพ์สัมผัส
เกมตอบคำถาม a few a little a lot and a-an-any-some
แผ่นป้ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบวงกลม)
เกมกระดานคณิตศาสตร์ (math-go-round)
รวมภาพวาดระบายสีเกี่ยวกับสัตว์
เกมตอบคำถามจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับอาหาร (Food interactive powerpoint)
ประดิษฐ์รูปสัตว์จากกระดาษ Animals paper Craft
ALPHABET WORKSHEETS
แผ่นป้าย เกมส์ไม้หนีบผ้าหาคำศัพท์คอมพิวเตอร์
Animal Flash Cards


 
ติดต่อ TEACHDENT SHARE
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2030 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 0 8 3 1 1